พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24680,5653,17835,5778,23987,2951,2563,10888,4700,19698,23304,5443,4201,22165,22890,1585,4927,8397 Array ( [0] => 24680 [1] => 5653 [2] => 17835 [3] => 5778 [4] => 23987 [5] => 2951 [6] => 2563 [7] => 10888 [8] => 4700 [9] => 19698 [10] => 23304 [11] => 5443 [12] => 4201 [13] => 22165 [14] => 22890 [15] => 1585 [16] => 4927 [17] => 8397 )