พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24510' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1361,23422,21793,3256,1373,19532,23427,21791,14545,1370,13733,1375,15548,14546,22754,1366,22414,1369 Array ( [0] => 1361 [1] => 23422 [2] => 21793 [3] => 3256 [4] => 1373 [5] => 19532 [6] => 23427 [7] => 21791 [8] => 14545 [9] => 1370 [10] => 13733 [11] => 1375 [12] => 15548 [13] => 14546 [14] => 22754 [15] => 1366 [16] => 22414 [17] => 1369 )