พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24510' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22409,19532,23422,1376,23410,21327,24527,23427,22754,22413,1306,14545,3256,1370,1374,1371,13718,1364 Array ( [0] => 22409 [1] => 19532 [2] => 23422 [3] => 1376 [4] => 23410 [5] => 21327 [6] => 24527 [7] => 23427 [8] => 22754 [9] => 22413 [10] => 1306 [11] => 14545 [12] => 3256 [13] => 1370 [14] => 1374 [15] => 1371 [16] => 13718 [17] => 1364 )