พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24510' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14546,1361,1362,1372,22409,23881,1373,1369,1363,13733,1370,1365,1375,23410,1374,1367,1376,10718 Array ( [0] => 14546 [1] => 1361 [2] => 1362 [3] => 1372 [4] => 22409 [5] => 23881 [6] => 1373 [7] => 1369 [8] => 1363 [9] => 13733 [10] => 1370 [11] => 1365 [12] => 1375 [13] => 23410 [14] => 1374 [15] => 1367 [16] => 1376 [17] => 10718 )