พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

1,320 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

Attached armed: 100mm machine gun / beam saber / beam rifle / shield /

180mm cannon / rocket launcher / parachute pack

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 8 years old or older

Product material: PS / PE

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24506' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5694,17516,4299,5977,8307,14469,18702,21745,13046,4993,4291,4990,19381,10643,8861,8549,1173,20846 Array ( [0] => 5694 [1] => 17516 [2] => 4299 [3] => 5977 [4] => 8307 [5] => 14469 [6] => 18702 [7] => 21745 [8] => 13046 [9] => 4993 [10] => 4291 [11] => 4990 [12] => 19381 [13] => 10643 [14] => 8861 [15] => 8549 [16] => 1173 [17] => 20846 )