พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

1,320 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

Attached armed: 100mm machine gun / beam saber / beam rifle / shield /

180mm cannon / rocket launcher / parachute pack

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 8 years old or older

Product material: PS / PE

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24506' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4011,19158,20820,8506,4989,22336,20166,9289,21745,9947,7069,5977,3588,19121,24844,15579,10746,4991 Array ( [0] => 4011 [1] => 19158 [2] => 20820 [3] => 8506 [4] => 4989 [5] => 22336 [6] => 20166 [7] => 9289 [8] => 21745 [9] => 9947 [10] => 7069 [11] => 5977 [12] => 3588 [13] => 19121 [14] => 24844 [15] => 15579 [16] => 10746 [17] => 4991 )