พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

1,320 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

Attached armed: 100mm machine gun / beam saber / beam rifle / shield /

180mm cannon / rocket launcher / parachute pack

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 8 years old or older

Product material: PS / PE

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24506' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24826,4294,7070,11417,22804,13050,7471,21456,21821,14469,8382,20845,10298,9240,18186,24937,21958,9229 Array ( [0] => 24826 [1] => 4294 [2] => 7070 [3] => 11417 [4] => 22804 [5] => 13050 [6] => 7471 [7] => 21456 [8] => 21821 [9] => 14469 [10] => 8382 [11] => 20845 [12] => 10298 [13] => 9240 [14] => 18186 [15] => 24937 [16] => 21958 [17] => 9229 )