พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Hatena Illusion".

q select pid from dex_product where pid<>'24505' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4941,10826,10862,4700,5217,7772,3144,6900,1745,8829,7219,16713,22801,18510,2813,10228,14346,5923 Array ( [0] => 4941 [1] => 10826 [2] => 10862 [3] => 4700 [4] => 5217 [5] => 7772 [6] => 3144 [7] => 6900 [8] => 1745 [9] => 8829 [10] => 7219 [11] => 16713 [12] => 22801 [13] => 18510 [14] => 2813 [15] => 10228 [16] => 14346 [17] => 5923 )