พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Hatena Illusion".

q select pid from dex_product where pid<>'24505' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24257,12483,22562,21638,22629,15777,24903,5403,3165,14112,942,22926,9505,6062,20257,20545,10669,1540 Array ( [0] => 24257 [1] => 12483 [2] => 22562 [3] => 21638 [4] => 22629 [5] => 15777 [6] => 24903 [7] => 5403 [8] => 3165 [9] => 14112 [10] => 942 [11] => 22926 [12] => 9505 [13] => 6062 [14] => 20257 [15] => 20545 [16] => 10669 [17] => 1540 )