พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Hatena Illusion".

q select pid from dex_product where pid<>'24505' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3199,3288,19064,19702,22966,20261,14611,24518,24140,10679,10044,11758,21593,3440,12887,8287,2708,23167 Array ( [0] => 3199 [1] => 3288 [2] => 19064 [3] => 19702 [4] => 22966 [5] => 20261 [6] => 14611 [7] => 24518 [8] => 24140 [9] => 10679 [10] => 10044 [11] => 11758 [12] => 21593 [13] => 3440 [14] => 12887 [15] => 8287 [16] => 2708 [17] => 23167 )