พรีออเดอร์

900 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Hatena Illusion". Limited Edition comes with a music video of the title track on DVD and also a photo book featuring the artist's costume and TV anime "Hatena Illusion" main character Hatena's cosplay photos.

q select pid from dex_product where pid<>'24504' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21695,12470,3362,21702,4765,11211,21878,20693,23854,24392,6452,19705,12473,21920,13735,10084,20307,22158 Array ( [0] => 21695 [1] => 12470 [2] => 3362 [3] => 21702 [4] => 4765 [5] => 11211 [6] => 21878 [7] => 20693 [8] => 23854 [9] => 24392 [10] => 6452 [11] => 19705 [12] => 12473 [13] => 21920 [14] => 13735 [15] => 10084 [16] => 20307 [17] => 22158 )