สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24501' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23055,16196,10421,8491,4416,17147,17496,9111,14085,6,8886,20496,1832,21728,332,20576,13874,1782 Array ( [0] => 23055 [1] => 16196 [2] => 10421 [3] => 8491 [4] => 4416 [5] => 17147 [6] => 17496 [7] => 9111 [8] => 14085 [9] => 6 [10] => 8886 [11] => 20496 [12] => 1832 [13] => 21728 [14] => 332 [15] => 20576 [16] => 13874 [17] => 1782 )