สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24501' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22719,23534,13968,19819,19477,20034,51,23670,1836,5121,18156,5956,2182,21625,17506,23345,1783,23829 Array ( [0] => 22719 [1] => 23534 [2] => 13968 [3] => 19819 [4] => 19477 [5] => 20034 [6] => 51 [7] => 23670 [8] => 1836 [9] => 5121 [10] => 18156 [11] => 5956 [12] => 2182 [13] => 21625 [14] => 17506 [15] => 23345 [16] => 1783 [17] => 23829 )