สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1834,22359,24698,22879,15436,20578,4094,18290,11108,23821,18126,19819,24823,19168,4416,8877,13863,22679 Array ( [0] => 1834 [1] => 22359 [2] => 24698 [3] => 22879 [4] => 15436 [5] => 20578 [6] => 4094 [7] => 18290 [8] => 11108 [9] => 23821 [10] => 18126 [11] => 19819 [12] => 24823 [13] => 19168 [14] => 4416 [15] => 8877 [16] => 13863 [17] => 22679 )