สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8031,4416,21629,2201,18790,8026,24938,17503,21290,23005,14168,9610,4685,20395,16211,18916,19464,18350 Array ( [0] => 8031 [1] => 4416 [2] => 21629 [3] => 2201 [4] => 18790 [5] => 8026 [6] => 24938 [7] => 17503 [8] => 21290 [9] => 23005 [10] => 14168 [11] => 9610 [12] => 4685 [13] => 20395 [14] => 16211 [15] => 18916 [16] => 19464 [17] => 18350 )