สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1838,22880,16220,18853,13945,8036,18908,12814,23021,12436,21628,18909,9982,15432,11080,16320,10093,81 Array ( [0] => 1838 [1] => 22880 [2] => 16220 [3] => 18853 [4] => 13945 [5] => 8036 [6] => 18908 [7] => 12814 [8] => 23021 [9] => 12436 [10] => 21628 [11] => 18909 [12] => 9982 [13] => 15432 [14] => 11080 [15] => 16320 [16] => 10093 [17] => 81 )