สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16210,13876,19814,14088,14891,16200,22312,8876,19676,8165,22317,23858,10967,20574,4685,2205,1831,24476 Array ( [0] => 16210 [1] => 13876 [2] => 19814 [3] => 14088 [4] => 14891 [5] => 16200 [6] => 22312 [7] => 8876 [8] => 19676 [9] => 8165 [10] => 22317 [11] => 23858 [12] => 10967 [13] => 20574 [14] => 4685 [15] => 2205 [16] => 1831 [17] => 24476 )