สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23893,20982,22786,11080,20981,22256,16193,5948,23542,18767,8864,23393,23021,8023,20577,18323,8865,20393 Array ( [0] => 23893 [1] => 20982 [2] => 22786 [3] => 11080 [4] => 20981 [5] => 22256 [6] => 16193 [7] => 5948 [8] => 23542 [9] => 18767 [10] => 8864 [11] => 23393 [12] => 23021 [13] => 8023 [14] => 20577 [15] => 18323 [16] => 8865 [17] => 20393 )