สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9109,4636,13868,5103,8865,8037,13935,21015,14092,21133,18350,2211,21257,21787,9668,51,21582,2214 Array ( [0] => 9109 [1] => 4636 [2] => 13868 [3] => 5103 [4] => 8865 [5] => 8037 [6] => 13935 [7] => 21015 [8] => 14092 [9] => 21133 [10] => 18350 [11] => 2211 [12] => 21257 [13] => 21787 [14] => 9668 [15] => 51 [16] => 21582 [17] => 2214 )