สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19816,18707,332,19827,11078,18765,24480,8485,21290,2202,19822,1841,23839,13931,8038,18856,1835,8831 Array ( [0] => 19816 [1] => 18707 [2] => 332 [3] => 19827 [4] => 11078 [5] => 18765 [6] => 24480 [7] => 8485 [8] => 21290 [9] => 2202 [10] => 19822 [11] => 1841 [12] => 23839 [13] => 13931 [14] => 8038 [15] => 18856 [16] => 1835 [17] => 8831 )