สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22691,9333,8,14900,21781,19824,14168,21271,9326,19992,13877,21157,8955,24112,11078,23835,16012,23109 Array ( [0] => 22691 [1] => 9333 [2] => 8 [3] => 14900 [4] => 21781 [5] => 19824 [6] => 14168 [7] => 21271 [8] => 9326 [9] => 19992 [10] => 13877 [11] => 21157 [12] => 8955 [13] => 24112 [14] => 11078 [15] => 23835 [16] => 16012 [17] => 23109 )