ลดราคาครั้งพิเศษ เพื่อให้ความกลัวอยู่กับผู้อ่านยาวนานขึ้น

******

เมื่อเด็กสาวคนหนึ่งหลับใหลสู่โลกแห่งความฝัน เบื้องหน้าหน้าเธอนั้นปรากฏประตูบานหนึ่ง หลังประตูคือโลกมืดมิดที่ทิวทัศน์หมุนเวียนเปลี่ยนไปมา แมงกะพรุนยักษ์ ศพ และสัตว์ประหลาด... สิ่งแปลกประหลาดมีความหมายอย่างไร และฝันประหลาดนี้จะนำพาเธอไปสู่อะไร...?

/
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24495' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11538,21471,20951,23763,22419,22755,6557,1590,22983,477,6789,4832,6744,6120,14607,22752,12461,23887 Array ( [0] => 11538 [1] => 21471 [2] => 20951 [3] => 23763 [4] => 22419 [5] => 22755 [6] => 6557 [7] => 1590 [8] => 22983 [9] => 477 [10] => 6789 [11] => 4832 [12] => 6744 [13] => 6120 [14] => 14607 [15] => 22752 [16] => 12461 [17] => 23887 )