ลดราคาครั้งพิเศษ เพื่อให้ความกลัวอยู่กับผู้อ่านยาวนานขึ้น

******

เมื่อเด็กสาวคนหนึ่งหลับใหลสู่โลกแห่งความฝัน เบื้องหน้าหน้าเธอนั้นปรากฏประตูบานหนึ่ง หลังประตูคือโลกมืดมิดที่ทิวทัศน์หมุนเวียนเปลี่ยนไปมา แมงกะพรุนยักษ์ ศพ และสัตว์ประหลาด... สิ่งแปลกประหลาดมีความหมายอย่างไร และฝันประหลาดนี้จะนำพาเธอไปสู่อะไร...?

/
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24495' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22970,5657,7818,13035,14452,10717,2675,8982,9366,5706,9589,16306,20936,10709,8280,4275,4051,1315 Array ( [0] => 22970 [1] => 5657 [2] => 7818 [3] => 13035 [4] => 14452 [5] => 10717 [6] => 2675 [7] => 8982 [8] => 9366 [9] => 5706 [10] => 9589 [11] => 16306 [12] => 20936 [13] => 10709 [14] => 8280 [15] => 4275 [16] => 4051 [17] => 1315 )