ลดราคาครั้งพิเศษ เพื่อให้ความกลัวอยู่กับผู้อ่านยาวนานขึ้น

******

...โฮโจซังฆ่าใครก็ได้ ถ้ามีคนที่เกลียด โฮโจซังจะฆ่าให้...

เมืองฮิโนโตะนั้นมีตำนานเล่าขานถึงเทพนาม‘โฮโจซัง’ซึ่งว่ากันว่าจะฆ่าคนที่เคียดแค้นให้…
ซานาดะ มิฮารุต้องทนทุกข์กับการลวนลามของฮาราบายาชิรองผู้อำนวยการโรงเรียน นอกจากเธอแล้วยังมีนักเรียนหลายคนตกเป็นเหยื่อ แต่ไม่มีใครทำอะไรฮาราบายาชิได้เนื่องจากเขามีอำนาจคอยหนุนหลัง
ยิ่งนับวันมิฮารุต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างหวาดผวาจนในที่สุดเด็กสาวก็ทนไม่ไหว เธอกับเพื่อนอีกสี่คนจึงตัดสินใจทำพิธีอัญเชิญ ‘โฮโจซัง’ มาเพื่อฆ่าฮาราบายาชิ...โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่พวกเธอจ่ายเป็นค่าตอบแทนนั้นคือ...ชีวิต!?/
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24493' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8287,23408,21213,1586,12827,3941,2746,258,13575,20292,485,18239,2968,7902,9479,10157,20066,10849 Array ( [0] => 8287 [1] => 23408 [2] => 21213 [3] => 1586 [4] => 12827 [5] => 3941 [6] => 2746 [7] => 258 [8] => 13575 [9] => 20292 [10] => 485 [11] => 18239 [12] => 2968 [13] => 7902 [14] => 9479 [15] => 10157 [16] => 20066 [17] => 10849 )