มีสินค้า

420 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24491' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24490,23449,23591,21124,24492,23450,21129,21567,23169,23171,21126,21565,21566,23168,23516,23451,23592,21128 Array ( [0] => 24490 [1] => 23449 [2] => 23591 [3] => 21124 [4] => 24492 [5] => 23450 [6] => 21129 [7] => 21567 [8] => 23169 [9] => 23171 [10] => 21126 [11] => 21565 [12] => 21566 [13] => 23168 [14] => 23516 [15] => 23451 [16] => 23592 [17] => 21128 )