มีสินค้า

420 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24491' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21567,21127,24490,23168,23591,23592,23449,23171,21566,23450,21124,21128,24957,21565,24955,23593,23516,21126 Array ( [0] => 21567 [1] => 21127 [2] => 24490 [3] => 23168 [4] => 23591 [5] => 23592 [6] => 23449 [7] => 23171 [8] => 21566 [9] => 23450 [10] => 21124 [11] => 21128 [12] => 24957 [13] => 21565 [14] => 24955 [15] => 23593 [16] => 23516 [17] => 21126 )