มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24490' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23593,23591,21129,23168,23449,21125,21127,24955,21565,24956,23169,23592,23171,23450,21124,21566,24492,24491 Array ( [0] => 23593 [1] => 23591 [2] => 21129 [3] => 23168 [4] => 23449 [5] => 21125 [6] => 21127 [7] => 24955 [8] => 21565 [9] => 24956 [10] => 23169 [11] => 23592 [12] => 23171 [13] => 23450 [14] => 21124 [15] => 21566 [16] => 24492 [17] => 24491 )