มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24490' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23449,21126,24492,21566,23450,21128,21129,21125,21127,23591,23169,21567,23451,23516,23592,23168,23593,21124 Array ( [0] => 23449 [1] => 21126 [2] => 24492 [3] => 21566 [4] => 23450 [5] => 21128 [6] => 21129 [7] => 21125 [8] => 21127 [9] => 23591 [10] => 23169 [11] => 21567 [12] => 23451 [13] => 23516 [14] => 23592 [15] => 23168 [16] => 23593 [17] => 21124 )