มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24490' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24955,23516,24957,23592,23451,24492,21124,21127,21126,21128,23450,23593,24491,24956,23591,21567,21565,21566 Array ( [0] => 24955 [1] => 23516 [2] => 24957 [3] => 23592 [4] => 23451 [5] => 24492 [6] => 21124 [7] => 21127 [8] => 21126 [9] => 21128 [10] => 23450 [11] => 23593 [12] => 24491 [13] => 24956 [14] => 23591 [15] => 21567 [16] => 21565 [17] => 21566 )