พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ มิถุนายน 2020

17,120 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: H235mm
Material: ABS, PVC, PA, POM, Diecast

[Set Contents]
-Main figure
-Gravion alternative hand x2 types (left & right)
-Gran Kaiser alternative hand (left & right)
-Choujuuken
-Geo Mirage part for G-Gradius
-Base for G-Gradius
Details
Designer: Cho Pyeongrae
Finisher: Youji Hayakawa (Sentinel)

q select pid from dex_product where pid<>'24488' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20795,5682,21660,22274,18221,24353,21165,5656,20905,18218,3646,6622,22495,23408,22113,5653,19307,15814 Array ( [0] => 20795 [1] => 5682 [2] => 21660 [3] => 22274 [4] => 18221 [5] => 24353 [6] => 21165 [7] => 5656 [8] => 20905 [9] => 18218 [10] => 3646 [11] => 6622 [12] => 22495 [13] => 23408 [14] => 22113 [15] => 5653 [16] => 19307 [17] => 15814 )