มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18903,21576,4685,18330,21546,16149,12932,15842,23309,18907,20579,23005,5011,16223,19732,77,13878,20038 Array ( [0] => 18903 [1] => 21576 [2] => 4685 [3] => 18330 [4] => 21546 [5] => 16149 [6] => 12932 [7] => 15842 [8] => 23309 [9] => 18907 [10] => 20579 [11] => 23005 [12] => 5011 [13] => 16223 [14] => 19732 [15] => 77 [16] => 13878 [17] => 20038 )