มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13931,17513,20454,2214,14084,19477,4871,13769,23022,11017,9820,8485,18316,23542,9982,11489,16196,23534 Array ( [0] => 13931 [1] => 17513 [2] => 20454 [3] => 2214 [4] => 14084 [5] => 19477 [6] => 4871 [7] => 13769 [8] => 23022 [9] => 11017 [10] => 9820 [11] => 8485 [12] => 18316 [13] => 23542 [14] => 9982 [15] => 11489 [16] => 16196 [17] => 23534 )