มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24398' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19820,10484,16208,10056,4403,13871,9580,6393,20497,13852,5940,14893,14023,17856,8468,22689,8874,13884 Array ( [0] => 19820 [1] => 10484 [2] => 16208 [3] => 10056 [4] => 4403 [5] => 13871 [6] => 9580 [7] => 6393 [8] => 20497 [9] => 13852 [10] => 5940 [11] => 14893 [12] => 14023 [13] => 17856 [14] => 8468 [15] => 22689 [16] => 8874 [17] => 13884 )