พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

9,000 BAHT
9900 BAHT
พรีออเดอร์

Set Contents

・ Set of GN vernier with built-in claw equipment for outer space
・ GN vernier set with built-in GN capacitor
・ Leg added GN vernier test equipment set
・ Proto GN shield for expansion × 8
・ Proto GN Twin Broad Blade × 2
・ GN beam saber blade x 2
・ Set of shield joints
・ Proto GN High Mega Launcher Joint
・ Set of joints for pedestal
・ Set of props

  • Product size: -
  • Material: ABS, Die-cast

q select pid from dex_product where pid<>'24390' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3955,4127,13673,23465,4330,771,4116,4254,15588,5060,1170,15585,13004,10068,8965,5040,5059,1015 Array ( [0] => 3955 [1] => 4127 [2] => 13673 [3] => 23465 [4] => 4330 [5] => 771 [6] => 4116 [7] => 4254 [8] => 15588 [9] => 5060 [10] => 1170 [11] => 15585 [12] => 13004 [13] => 10068 [14] => 8965 [15] => 5040 [16] => 5059 [17] => 1015 )