พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

6,970 BAHT
7660 BAHT
พรีออเดอร์

Attached Armed: Beam Magnum / Beam Saber / Armed Armor DE

* Two types of head blade antenna are included for each of the destroy mode and unicorn mode.

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 15 years old and over

Product material: PS, ABS, PP, PVC

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24384' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21573,18112,19156,18115,21403,17026,21398,23527,13098,21406,19288,22200,20052,17025,19971,21362,20894,18114 Array ( [0] => 21573 [1] => 18112 [2] => 19156 [3] => 18115 [4] => 21403 [5] => 17026 [6] => 21398 [7] => 23527 [8] => 13098 [9] => 21406 [10] => 19288 [11] => 22200 [12] => 20052 [13] => 17025 [14] => 19971 [15] => 21362 [16] => 20894 [17] => 18114 )