มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24364' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8955,22719,2898,5951,24698,10090,18311,14747,9979,64,2185,18853,13075,13906,24234,19818,24363,8033 Array ( [0] => 8955 [1] => 22719 [2] => 2898 [3] => 5951 [4] => 24698 [5] => 10090 [6] => 18311 [7] => 14747 [8] => 9979 [9] => 64 [10] => 2185 [11] => 18853 [12] => 13075 [13] => 13906 [14] => 24234 [15] => 19818 [16] => 24363 [17] => 8033 )