มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24364' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23670,1836,17142,11513,16600,20,13970,20163,22671,17121,8888,4873,19834,8032,17856,50,2898,20595 Array ( [0] => 23670 [1] => 1836 [2] => 17142 [3] => 11513 [4] => 16600 [5] => 20 [6] => 13970 [7] => 20163 [8] => 22671 [9] => 17121 [10] => 8888 [11] => 4873 [12] => 19834 [13] => 8032 [14] => 17856 [15] => 50 [16] => 2898 [17] => 20595 )