มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24364' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20595,4686,10421,9978,23768,22292,4868,2176,17856,19169,22719,14504,10028,10606,11719,19827,11489,21734 Array ( [0] => 20595 [1] => 4686 [2] => 10421 [3] => 9978 [4] => 23768 [5] => 22292 [6] => 4868 [7] => 2176 [8] => 17856 [9] => 19169 [10] => 22719 [11] => 14504 [12] => 10028 [13] => 10606 [14] => 11719 [15] => 19827 [16] => 11489 [17] => 21734 )