มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24363' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18327,14084,12506,18298,22902,4747,5276,23110,14897,18654,19824,22625,13862,21006,22688,2217,10032,21510 Array ( [0] => 18327 [1] => 14084 [2] => 12506 [3] => 18298 [4] => 22902 [5] => 4747 [6] => 5276 [7] => 23110 [8] => 14897 [9] => 18654 [10] => 19824 [11] => 22625 [12] => 13862 [13] => 21006 [14] => 22688 [15] => 2217 [16] => 10032 [17] => 21510 )