มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24362' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18158,14077,23,21160,4485,36,18827,13769,9830,24398,18821,1848,20383,122,8874,13887,10534,20577 Array ( [0] => 18158 [1] => 14077 [2] => 23 [3] => 21160 [4] => 4485 [5] => 36 [6] => 18827 [7] => 13769 [8] => 9830 [9] => 24398 [10] => 18821 [11] => 1848 [12] => 20383 [13] => 122 [14] => 8874 [15] => 13887 [16] => 10534 [17] => 20577 )