มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24362' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9830,13970,14515,22878,10,22902,19831,9735,24397,8827,1850,6821,20397,20566,20032,22489,16185,4396 Array ( [0] => 9830 [1] => 13970 [2] => 14515 [3] => 22878 [4] => 10 [5] => 22902 [6] => 19831 [7] => 9735 [8] => 24397 [9] => 8827 [10] => 1850 [11] => 6821 [12] => 20397 [13] => 20566 [14] => 20032 [15] => 22489 [16] => 16185 [17] => 4396 )