พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,560 BAHT
1950 BAHT
พรีออเดอร์

-A large-capacity daypack printed with the ideal gauge that can be used as a hand-held tote

-A 2-way daypack that can be used as a hand-held tote.
-Large capacity that fits comfortably even in A3 size, active in events and shopping!

-Size: 44 x 30 x 14cm gusset (contents: about 18 liters)
- 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'24302' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15257,14302,10792,11978,12365,12001,23782,19893,15249,919,11405,19890,16923,20103,12367,11598,16668,16647 Array ( [0] => 15257 [1] => 14302 [2] => 10792 [3] => 11978 [4] => 12365 [5] => 12001 [6] => 23782 [7] => 19893 [8] => 15249 [9] => 919 [10] => 11405 [11] => 19890 [12] => 16923 [13] => 20103 [14] => 12367 [15] => 11598 [16] => 16668 [17] => 16647 )