พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

720 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

-Large capacity tote bag with Saber Alter's [Excalibur Morgan] printed

-Active in events and shopping!
-The design is great because the print surface is large!

-Size: (approx.) 40 x 48 x gusset 15cm
-Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24301' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21642,14307,14275,5455,23549,12387,22944,21258,16943,16958,14306,14299,19914,23816,19906,15174,10688,13794 Array ( [0] => 21642 [1] => 14307 [2] => 14275 [3] => 5455 [4] => 23549 [5] => 12387 [6] => 22944 [7] => 21258 [8] => 16943 [9] => 16958 [10] => 14306 [11] => 14299 [12] => 19914 [13] => 23816 [14] => 19906 [15] => 15174 [16] => 10688 [17] => 13794 )