พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,560 BAHT
1950 BAHT
พรีออเดอร์

-A large-capacity daypack printed with the ideal gauge that can be used as a hand-held tote

-A 2-way daypack that can be used as a hand-held tote.
-Large capacity that fits comfortably even in A3 size, active in events and shopping!

-Size: 44 x 30 x 14cm gusset (contents: about 18 liters)
- 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'24300' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19890,16939,16951,19931,19667,16938,15274,13793,21005,24301,11998,15255,14640,15170,11268,9924,5910,16650 Array ( [0] => 19890 [1] => 16939 [2] => 16951 [3] => 19931 [4] => 19667 [5] => 16938 [6] => 15274 [7] => 13793 [8] => 21005 [9] => 24301 [10] => 11998 [11] => 15255 [12] => 14640 [13] => 15170 [14] => 11268 [15] => 9924 [16] => 5910 [17] => 16650 )