พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Second character song release of "Kuroko no Basket" TV anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2430' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14842,21475,1435,14833,1441,1340,12290,2424,14845,2423,1448,14841,14838,2427,1343,2425,1436,1348 Array ( [0] => 14842 [1] => 21475 [2] => 1435 [3] => 14833 [4] => 1441 [5] => 1340 [6] => 12290 [7] => 2424 [8] => 14845 [9] => 2423 [10] => 1448 [11] => 14841 [12] => 14838 [13] => 2427 [14] => 1343 [15] => 2425 [16] => 1436 [17] => 1348 )