พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

240 BAHT
300 BAHT
พรีออเดอร์

-Pick up your favorite characters!

-Acrylic key chain with cute deformed characters [Reaction when pinched].
-Unique design that looks like your favorite character is pinched to you by holding it with your finger.
-With earphone jack parts that can be attached to mobile devices (removable).

-Estimated size: about 60mm
-Material: Acrylic
-Illustration: Liz

q select pid from dex_product where pid<>'24299' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15280,11530,16948,19622,11746,19076,19914,15295,15289,19926,16644,11749,16943,19938,13280,17158,20311,19900 Array ( [0] => 15280 [1] => 11530 [2] => 16948 [3] => 19622 [4] => 11746 [5] => 19076 [6] => 19914 [7] => 15295 [8] => 15289 [9] => 19926 [10] => 16644 [11] => 11749 [12] => 16943 [13] => 19938 [14] => 13280 [15] => 17158 [16] => 20311 [17] => 19900 )