พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

240 BAHT
300 BAHT
พรีออเดอร์

-Pick up your favorite characters!

-Acrylic key chain with cute deformed characters [Reaction when pinched].
-Unique design that looks like your favorite character is pinched to you by holding it with your finger.

-Estimated size: about 60mm
-Material: Acrylic
-Illustration: Liz

q select pid from dex_product where pid<>'24298' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23790,19902,23321,20084,19275,14296,5897,11337,16087,19941,19622,5455,11434,16641,18148,15252,14279,22769 Array ( [0] => 23790 [1] => 19902 [2] => 23321 [3] => 20084 [4] => 19275 [5] => 14296 [6] => 5897 [7] => 11337 [8] => 16087 [9] => 19941 [10] => 19622 [11] => 5455 [12] => 11434 [13] => 16641 [14] => 18148 [15] => 15252 [16] => 14279 [17] => 22769 )