พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,560 BAHT
1950 BAHT

-A large-capacity daypack that can be used as a hand-held tote

-A 2-way daypack that can be used as a hand-held tote.
-Large capacity that fits comfortably even in A3 size, active in events and shopping!

-Size: 44 x 30 x 14cm gusset (contents: about 18 liters)
- 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'24297' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22972,3548,4726,2903,13985,23912,23864,4451,23079,24216,3333,1238,4576,4931,24194,1253,11128,1248 Array ( [0] => 22972 [1] => 3548 [2] => 4726 [3] => 2903 [4] => 13985 [5] => 23912 [6] => 23864 [7] => 4451 [8] => 23079 [9] => 24216 [10] => 3333 [11] => 1238 [12] => 4576 [13] => 4931 [14] => 24194 [15] => 1253 [16] => 11128 [17] => 1248 )