พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,160 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

-[Become light! ]

-Goldion hammer activation scene image, printed in gold!
-On the back of the neck, printed the activation key of Gordion Hammer.

-S size: Length 65cm, Width 48cm, Sleeve length 20cm
-M size: Length 67cm, Width 50cm, Sleeve length 20cm
-L size: Length 70cm, Width 53cm, Sleeve length 21cm
-XL size: Length 74cm, Width 58cm, Sleeve length 22cm

-Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24295' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17659,1743,3347,21026,5259,6121,7782,3825,22561,6612,3651,10164,3650,23740,8938,19704,24333,3895 Array ( [0] => 17659 [1] => 1743 [2] => 3347 [3] => 21026 [4] => 5259 [5] => 6121 [6] => 7782 [7] => 3825 [8] => 22561 [9] => 6612 [10] => 3651 [11] => 10164 [12] => 3650 [13] => 23740 [14] => 8938 [15] => 19704 [16] => 24333 [17] => 3895 )