พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

First character song release of "Kuroko no Basket" TV anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2429' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14849,1416,1447,2422,1435,2428,1449,12142,14834,2425,12290,9790,1340,21475,1446,2433,14831,1349 Array ( [0] => 14849 [1] => 1416 [2] => 1447 [3] => 2422 [4] => 1435 [5] => 2428 [6] => 1449 [7] => 12142 [8] => 14834 [9] => 2425 [10] => 12290 [11] => 9790 [12] => 1340 [13] => 21475 [14] => 1446 [15] => 2433 [16] => 14831 [17] => 1349 )