พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

570 BAHT
พรีออเดอร์

Product : PLM
Specifications
Size: Approx. 150mm x 150mm
Material: ABS (UV Inkjet Printing), PMMA

[Set Contents]
-Main Panel (150mm square) x1
-Acrylic Base x1 set
-Clip A/B x2
Details
Connect, stack and display your favorite figures with these assemblable background panels!
Presenting more Dioramansion 150: Racing Miku 2019 optional panels! These special optional panels are designed to connect to the Dioramansion 150 Racing Miku Pit series for more display opportunities than before! The panel illustrations feature the key visual illustrations of Racing Miku 2019 by Annindoufu!

The panels make a great display background when put together with the Dioramansion set, and an acrylic stand is also included to put just the illustration on display as well - plus it also makes for a great item to get signatures on during pit lane walks! A set of Dioramansion clips is also included allowing you to connect the panels in various different ways - make your very own custom display space or storage space!

q select pid from dex_product where pid<>'24261' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20880,6606,22477,6161,10351,15441,22363,16044,3807,15444,16042,2061,17274,705,15438,19024,1699,18196 Array ( [0] => 20880 [1] => 6606 [2] => 22477 [3] => 6161 [4] => 10351 [5] => 15441 [6] => 22363 [7] => 16044 [8] => 3807 [9] => 15444 [10] => 16042 [11] => 2061 [12] => 17274 [13] => 705 [14] => 15438 [15] => 19024 [16] => 1699 [17] => 18196 )