พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Fifth character song CD release from anime series "Kuroko's Basketball"

q select pid from dex_product where pid<>'2426' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2425,2430,21799,1448,19029,14845,2423,14848,1423,2420,1341,2421,14832,14844,21475,1447,1444,1343 Array ( [0] => 2425 [1] => 2430 [2] => 21799 [3] => 1448 [4] => 19029 [5] => 14845 [6] => 2423 [7] => 14848 [8] => 1423 [9] => 2420 [10] => 1341 [11] => 2421 [12] => 14832 [13] => 14844 [14] => 21475 [15] => 1447 [16] => 1444 [17] => 1343 )