พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า เมษายน 2020

9,520 BAHT
พรีออเดอร์

Product : KADOKAWA
Specifications
Pre-painted Complete Figure
Size: Approx. L300mm, Approx. H160mm (non-scale)
Material: ABS & PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Base
Details
Sculptor: Fundoshi
Planning/Production: KDcolle (KADOKAWA Collection)

A 30cm diorama piece recreating the attack on the White Whale!
From the anime series "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" comes a figure of Rem and Subaru riding on the back of a Patrashe, locked in a battle of life or death with the White Whale, a battle that finished off the series' first season.

Rem and Subaru's tense facial expressions, the dynamic posing of the Patrashe and the dioramic base showing the dust it kicks up perfectly captures the scene from the series. Be sure to add this figure to your collection!

q select pid from dex_product where pid<>'24259' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22520,20369,15634,20370,20609,15307,12944,13792,22516,12945,13791,16679,11674,14432,12414,20371,15847,23272 Array ( [0] => 22520 [1] => 20369 [2] => 15634 [3] => 20370 [4] => 20609 [5] => 15307 [6] => 12944 [7] => 13792 [8] => 22516 [9] => 12945 [10] => 13791 [11] => 16679 [12] => 11674 [13] => 14432 [14] => 12414 [15] => 20371 [16] => 15847 [17] => 23272 )