พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 26 ตุลาคม 2019 / กำหนดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

570 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications Material: Cloth
Size Size Approx. 150mm x 100mm (*Size may change on the final product.)

q select pid from dex_product where pid<>'24253' and ( pcharacter='167' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6301,15727,8786,9938,6318,16137,4185,12737,7173,3367,11244,9937,3304,13374,5911,5347,3366,3391 Array ( [0] => 6301 [1] => 15727 [2] => 8786 [3] => 9938 [4] => 6318 [5] => 16137 [6] => 4185 [7] => 12737 [8] => 7173 [9] => 3367 [10] => 11244 [11] => 9937 [12] => 3304 [13] => 13374 [14] => 5911 [15] => 5347 [16] => 3366 [17] => 3391 )