พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth character song CD release from anime series "Kuroko's Basketball"

q select pid from dex_product where pid<>'2425' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1342,15166,12142,14838,1443,1348,20302,2429,1340,14834,1422,1349,14849,14840,1445,1724,14845,2427 Array ( [0] => 1342 [1] => 15166 [2] => 12142 [3] => 14838 [4] => 1443 [5] => 1348 [6] => 20302 [7] => 2429 [8] => 1340 [9] => 14834 [10] => 1422 [11] => 1349 [12] => 14849 [13] => 14840 [14] => 1445 [15] => 1724 [16] => 14845 [17] => 2427 )