พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Third character song CD release from anime series "Kuroko's Basketball"

q select pid from dex_product where pid<>'2424' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12290,23036,14840,1726,1441,1343,2421,9790,2425,21799,2433,14832,14845,14833,14837,1342,1447,14838 Array ( [0] => 12290 [1] => 23036 [2] => 14840 [3] => 1726 [4] => 1441 [5] => 1343 [6] => 2421 [7] => 9790 [8] => 2425 [9] => 21799 [10] => 2433 [11] => 14832 [12] => 14845 [13] => 14833 [14] => 14837 [15] => 1342 [16] => 1447 [17] => 14838 )