พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า กุมภาพันธ์ 2020

3,900 BAHT
4300 BAHT
พรีออเดอร์

Attached armed: beam pistol / beam saber / shield

----------------------------------------

1/100 scale assembly plastic model

Target age: 15 years old and over

Product material: PS / PE / ABS

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24236' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8134,20854,3138,6848,22997,1711,4683,2937,3087,21829,2051,11579,7367,18365,3414,14164,21323,3137 Array ( [0] => 8134 [1] => 20854 [2] => 3138 [3] => 6848 [4] => 22997 [5] => 1711 [6] => 4683 [7] => 2937 [8] => 3087 [9] => 21829 [10] => 2051 [11] => 11579 [12] => 7367 [13] => 18365 [14] => 3414 [15] => 14164 [16] => 21323 [17] => 3137 )